1 Temmuz 2009 Çarşamba

FOSAMAX 70 MG 4 TABLET Yan Etkiler

Fosamax genelikle iyi tolere deilir. Yan etkiler çoğunlukla hafif olmuştur ve tedavinin kesilmesini gerektirmez.
Postmenopozal Osteoporozlu Kadınlar : Aşağıdaki üst gastrointestinal istenmeyen etkiler günde 10 mg Fosamax kullanan hastaların %1'i veya daha fazlasında ve plasebodan daha yüksek insidansda belki, olasılıkla veya kesin olarak ilaca bağlı olarak bildirilmiştir; abdominal ağrı, disepsi, ösofogus ülseri, disfaji, ve abdominal distansiyon. nadiren döküntü ve eritem görülmüştür.
Tüm vücutta: ürtiker ve nadiren ajioödem içeren aşırı duyarlılık reaksiyonları.
Gastrointestinal : Bulantı, kusma, ösofajit, ösofogeal ülserler ve orofaringeal ülser; nedensel bir ilişki saptanmamış olmakla birlikte nadiren bazen ciddi ve komplikasyona yol açabilen gastrik ve duodenal ülserler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder