2 Temmuz 2009 Perşembe

FORTUM 2 GR 1 FLAKON Endikasyonları

Hassas organizmaların neden olduğu tek ve karma enfeksiyonların tedavisinde kullanılır. Seftazidim, öncelikle tercih edilecek bir antibiyotik olarak duyarlılık test sonuçları beklenirken tek başına kullanılabilir. Aminoglikozid ve diğer pek çok beta-laktam antibiyotiği ile kombine kullanılabilir. Bacteroides fragilis'ten kuşkulanıldığında anaeroblara karşı etkili bir antibiyotikle birlikte kullanılabilir. Kullanım alanları aşağıdaki enfeksiyonları içermektedir.

Genel şiddetli enfeksiyonlar: Septisemi, bakteriyemi, peritonit, menenjit vakalarında, bağışıklığı bastırılmış kişilerin maruz kaldığı enfeksiyonlarda ve yoğun bakım altında olan hastalardaki enfeksiyonlarda (enfekte yanıklar gibi).

Solunum yolları enfeksiyonları: Pnömoni, bronkopnömoni, enfekte plörezi, ampiyem, akciğer apsesi, enfekte bronşiyektazi, bronşit ve kistik fibrozisli hastalardaki akciğer enfeksiyonlarında.

Kulak, burun ve boğaz enfeksiyonları: Orta kulak iltihabı, habis dış kulak iltihapları, mastoidit, sinüzit ve diğer şiddetli kulak ve boğaz enfeksiyonları.

İdrar yolları enfeksiyonları: Akut ve kronik piyelonefrit, piyelit, prostatit, sistit, üretrit (yalnız bakteriyel kökenli), renal apse, mesane ve böbrek taşları ile ilişkili enfeksiyonlar. Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonları: Erizipel, apseler, selülitler, enfekte yanıklar ve yaralar, mastit, deri ülserleri. Gastrointestinal, biliyer ve abdominal enfeksiyonlar: Kolanjit, kolesistit, safra kesesi ampiyemi, karın içi apsesi, peritonit, divertikülit, enterokolit, doğum sonrası ve pelvisin iltihabi durumları. Kemik ve eklem enfeksiyonları: Osteit, osteomiyelit, septik artrit, enfekte bursit.

Diyaliz: Hemo ve peritonal diyaliz ile birlikte oluşan enfeksiyonlar ve ayakta devamlı peritonal diyaliz (CAPD - continuous ambulatory peritoneal dialysis). Cerrahi profilaksi: Kontaminasyon olasılığı olan cerrahi girişimlerde profilaktik olarak.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder