2 Temmuz 2009 Perşembe

FORTUM 2 GR 1 FLAKON Etkileşimler

Yüksek doz sefalosporinlerle, nefrotoksik ilaçların birlikte verilmesi böbrek fonksiyonlarını olumsuz olarak etkileyebilir.

Kloramfenikol in vitro olarak seftazidim ve diğer sefalosporinlerle antagonistiktir. Bu bulgunun klinik ilişkisi bilinmemektedir, fakat seftazidimin kloramfenikol ile birlikte verilmesi durumunda antagonizma olasılığı düşünülmelidir.

Seftazidim idrarda glukoz tayininde kullanılan enzim esaslı testleri bozmaz, fakat bakırın indirgenmesine dayanan testleri hafifçe etkileyebilir (Benedict, Fehling, Clinitest). Seftazidim kreatinin için alkali pikrat tayinini etkilemez.

Fortum aminoglikozid antibiyotiklerle birlikte kullanılabilir, ancak aralarında farmasötik geçimsizlik olduğundan aynı enjektör içinde verilmemeli, aynı solüsyon içinde karıştırılmamalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder